HART IN BEWEGING - ZWOLLE e.o  -  Sport en spel  -  Bewegen met plezier voor iedereen
HIB Zwolle » Clubnieuws

 

Zwolle, 24-03-2020

 

Beste HIB-leden,

Voor het eerst in haar bestaan, wordt HIB Zwolle geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken de sport- en speluren van dit seizoen op een 'normale manier' af te ronden. Ook wanneer de huidige beperkingen vanwege het coronavirus zullen zijn opgeheven (maar wanneer zal dat zijn??), zullen meerdere van onze leden liever nog even voorzichtig blijven, gezien het gegeven dat wij bijna allemaal vanwege leeftijd en achterliggende ziektegeschiedenis tot meer dan één risicogroep behoren.

Het bestuur van HIB Zwolle heeft daarom besloten het seizoen 2019-2020 per direct te beëindigen.

Vanzelfsprekend bereiden we ons voor op het sportjaar 2020-2021. Maar daarover later meer. Alles wat nu speelt en wat er nog gaat komen, zal ook worden (na)besproken op de ledenvergadering in het najaar.
Voor dit moment wensen wij jullie het behoud van een goede gezondheid toe en, zodra dat weer mogelijk is, een fijne vakantietijd in de komende zomer.

We zien elkaar weer begin september/eind augustus in de vertrouwde gymnastiekzaal aan de Van Hille Gaerthéstraat.

Heb je nog vragen of opmerkingen, bel of mail gerust, dat is geen enkel probleem.

Hartelijke groeten,

namens het bestuur HIB Zwolle e.o.

Wim van Gurp,
Voorzitter HIB Zwolle.

06 22 49 45 34
pietlinda@ziggo.nl

 

 

 

 

 

 

 

Piet Knaapen en Harm van de Pol achter de druk bezochte stand van HIB samen met Harteraad tijdens het evenement Vitaal en Veilig Thuis in de Spiegel d.d. 16 dec 2019

 

 

 

Verslag van ons bezoek aan het evenement Vitaal en Veilig thuis.

 

Op het laatste moment is het gelukt dat ons HIB clubje samen met Harteraad toestemming kreeg om met een stand aanwezig te zijn bij dit grote evenement 16 dec jl.

De ochtend was ingeruimd om onze stand in te richten en we hebben kennis gemaakt en leuke contacten gelegd en versterkt met andere deelnemers. Om 10.00 uur kregen wij tijdens de Meet & Greet de gelegenheid om een pitch te houden gedurende 1 minuut samen met Harteraad. Wij hadden veel te weinig tijd om onze doelstellingen uit te leggen.

Tijdens de Meet & Greet luisterden wij naar veel organisaties, instellingen, fysio enz. Het hoofddoel is val preventie. Maar lieve HIB leden, het is niet zo moeilijk. Pak in de sportzaal een bal en doe een spelletje trefbal of handbal of schiet met de bal het blokje van je tegenstander om. DAT!!! is de beste val preventie en daar hebben wij die dure jongens en meisjes niet voor nodig want wij doen dat al ELKE week!!! onder begeleiding van Joyce.

Gedurende de lunch is er contact gelegd met Radio Zwolle en RTV Oost. In de nabije toekomst zullen wij ons melden voor een interview of een bezoek aan onze sportzaal.

Om 13.00 uur ging de zaal open voor het publiek. Wij hebben veel mensen kunnen spreken en hopelijk melden zich een paar nieuwe leden.

 

HIB Piet Knaapen en Gerrit van Capelle

Harteraad Harm van de Pol

 

 

 

 

Het uur sport wordt gehouden in de sportzaal;

van Hille Gaerthestraat (naast de Geert Grote school)

t.o het Isala ziekenhuis

 

Maandag van 17.00 - 18.00 uur

Maandag van 18.00 - 19.00 uur

Dinsdag van 17.00 - 18.00 uur

Dinsdag van 18.00 - 19.00 uur

 

Het HIB seizoen 2019-2020 start

Maandag 2 september 2019 en eindigt maandag 20 april 2020

Dinsdag 3 september 2019 en eindigt dinsdag 21 april 2020

Tijdens de schoolvakanties is er geen sport

 

Herfstvakantie maandag 21 en dinsdag 22 oktober 2019

Gesloten maandag 16 dec en dinsdag 17 dec ivbm onderhoud sportzaal

Kerstvakantie maandag 23 en dinsdag 24 december 2019

Kerstvakantie maandag 30 december en dinsdag 31 december

Gesloten maandag 6 jan en dinsdag 7 jan 2020 ivbm onderhoud sportzaal 

Voorjaarsvakantie maandag 17 februari en dinsdag 18 februari 2020

Tijdens het seizoen 2019-2020 zijn er totaal 28 uren sport en spel.

 

 

 

 

Contributie

De contributie bedraagt € 100,- (€ 15,00 lid + € 85,00 deelname sport en spel)).

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag over te maken op bankrekening NL10 ABNA 0450 7539 48 t.n.v. Hart in Beweging Zwolle e.o.

 

Wij wijzen u erop dat het risico van deelname aan deze sport- en speluren geheel voor eigen risico is.

U dient voor uw eigen verzekering te zorgen - er is GEEN extra verzekering via HIB  Zwolle e.o.

In de sporthal is een eigen AED aanwezig.

 

Extra sportuur bij Deltion

Begin november gaat het sporten onder begeleiding van de Deltion-studenten in opleiding voor Harteraad Beweegcoach weer van start. De lessen zijn op woensdagmorgen, aanvang 10:30. Binnenkort ontvangt u nadere informatie met een uitnodiging om mee te doen. Wij hopen dat er ruim gebruik van zal worden gemaakt.

 

Ledenwerving

Wij roepen alle leden op mee te helpen om het ledenaantal van onze HIB op peil te houden. Dit voorkomt contributieverhoging of minder sport- en spel-groepen.

Ook over dit onderwerp sturen wij binnenkort meer informatie.

 

Namens het bestuur,

 

*****

Het verslag van de kascontrolecommissie seizoen 2018 is verwijderd.

Dit verslag is bij de penningmeester Jelle ter Burg, op te vragen.

 

 *****

Specialistische cursus ‘Beweegcoach Harteraad’ mogelijk door De Gasthuizen

 

10 september 2018 20:04
 

Zwolle – Sportleider Joyce Heijman van Hart in Beweging Zwolle en omstreken heeft de opleiding tot erkend ‘Beweegcoach Harteraad’ gevolgd. Ze is daarmee nog beter in staat de groep senioren met hartproblemen te trainen, wat ze wekelijks doet.

Heijman volgde haar opleiding in het ziekenhuis van Hilversum. Harteraad is een organisatie voor mensen met hart- en vaataandoeningen die de cursus ‘beweegcoach coronair lijden en hartfalen’ aanbiedt. Deze cursus is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn om stabiele, gerevalideerde hart(falen) patiënten te begeleiden bij bewegen en sporten. 'Tijdens de opleiding wordt van alles over het hart besproken en wat te doen bij calamiteiten. Als fysiotherapeut kon Joyce haar kennis verrijken met deze opleiding en tevens kennismaken met andere sportleiders in het land. Dat is uiteraard heel belangrijk voor ons', aldus secretaris Piet Knaapen van Hart in Beweging Zwolle.

De vier groepen van Hart in Beweging trainen wekelijks op maandag- en dinsdagavond. De meeste van de 55 leden hebben problemen gehad met het hart. 'De leeftijden variëren van 45 tot 75 jaar. De meeste leden zijn gepensioneerd', weet Knaapen. 'We sporten in de hal aan de Van Hille Gaerthéstraat, vlakbij ziekenhuis Isala. Onderling hebben we goed contact, kunnen we ervaringen uitwisselen en vangen we elkaar zo nodig op. Sommige groepen gaan aan het einde van het seizoen ook met elkaar uit eten.'
Het bestuur kijkt bij binnenkomst in welke groep het nieuwe lid het beste kan worden geplaatst. 'Er zit namelijk per groep wel verschil in wat de mensen aankunnen', legt de secretaris uit. 'Tijdens de lessen wordt gewerkt aan het uithoudingsvermogen, spierkracht, het plezier hebben in en het weer durven bewegen. Dat gebeurt met spierkrachtoefeningen, sport en spel. In overleg met de therapeut wordt gekeken of mensen dat al dan niet aankunnen. Nieuwe leden zijn overigens zeer welkom.'
Hart in Beweging was niet in staat de eenmalige kosten voor de opleiding van Heijman uit de contributies te bekostigen en klopte daarom bij De Gasthuizen aan. 'Dat hebben we eerder gedaan voor sportattributen. Daarvan hebben we nog steeds veel plezier', zegt Knaapen. 'We zijn enorm dankbaar dat het fonds ook aan ons verzoek voor het bekostigen van de opleiding heeft voldaan.'

Hart in Beweging kreeg de toekenning van De Gasthuizen na het indienen van een officiële aanvraag. De Gasthuizen geeft financiële steun aan uiteenlopende initiatieven voor Zwolse senioren. Kijk voor meer informatie op www.degasthuizen.nl.