HART IN BEWEGING - ZWOLLE e.o  -  Sport en spel  -  Bewegen met plezier voor iedereen
HIB Zwolle » Covid-19

Corona protocol 04-12-2020

Bovenliggend aan ons protocol zijn natuurlijk in eerste plaats de eisen van de overheid.

Niveau-5

ZAAL IS GESLOTEN

Niveau-4

ZAAL IS GESLOTEN

Dit is ons huidige niveau

Niveau-3

Zaal kan open

Kom niet te vroeg

We houden 1,5 mtr afstand.

Geen lichamelijk contact

 

Sporten met 2 groepen van

max. 5 pers per groep.

 

Personen binnen een groep mogen door elkaar lopen maar houd 1,5 mtr afstand.

 

Groepen onderling houden afstand

 

Kleedkamers niet gebruiken.

 

Douches niet gebruiken.

 

Toilet bij de dames is open.

 

Route is binnenkomen via de herenkleedkamer en via dames kleedkamer verlaten.

 

Handen reinigen bij binnen-komst en vertrek.

 

Alle gebruikte materialen reinigen.

 

Niet schreeuwen of zingen.

 

Joyce plant de sport zodanig dat de 10 pers niet door elkaar lopen.

 

Bij verkoudheid, koorts of hoesten NIET komen !!!!!!

 

Ramen open en de zaal dmv zijdeuren ventileren.

 

Thuis omkleden.

 

In de zaal schoenen verwisselen. Jassen, tassen en schoenen blijven in de zaal.

 

Vanwege ventileren thuis warm aankleden. 

Niveau-2

Zaal is open.

 

We houden 1,5 mtr afstand.

 

 

Maximaal 12 personen excl Joyce.

 

Alle sporters mogen onderling mengen.

 

 

 

 

 

Kleedkamers zoals in N-2

 

Douches zoals in N-2

 

Toilet zoals in N-2

 

Route zoals in N-2

 

 

Handen reinigen bij binnen-komst en vertrek.

 

Alle gebruikte materialen reinigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij verkoudheid, koorts of hoesten NIET komen !!!!

 

Ramen open voor ventilatie.

 

Thuis omkleden.

 

In de zaal schoenen verwisselen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau-1

Zaal is open.

 

We respecteren afstand.

 

 

Er is geen max aan personen

Mogen onderling mengen.

 

 

 

 

 

 

 

Vermoedelijk mogen kleed-kamers, douches en toiletten worden gebruikt.

 

 

 

 

Routering is opgeheven.

 

 

Handen reinigen bij binnen-komst en vertrek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij koorts of hoesten NIET komen !!!

 

Beste HIB-ers Zwolle,

Begin dit jaar werd de opleiding tot Harteraad Beweegcoach van het Deltion College abrupt afgebroken door de plotselinge corona-uitbraak. Ook nu nog is het niet mogelijk de praktijklessen van deze opleiding in de sportzaal fysiek te laten plaatsvinden.

Zonder de lessen is het niet mogelijk dat de leerlingen dit diploma halen. Om deze jonge mensen niet te hoeven teleurstellen, heeft opleider Bas Koelmans een on line vorm van opleiden geïntroduceerd.

Daarvoor worden HIB-vrijwilligers gezocht die hieraan willen meewerken.

Het komt erop neer dat de HIB-sporter gemiddeld één keer per week contact heeft met zijn/haar student-begeleider. Samen met u stelt de student een sport-programma op geheel naar uw wensen. Het wekelijks contact dient ervoor de voortgang te bespreken en om op vragen of suggesties te kunnen reageren.

Zeer binnenkort krijg je een uitnodiging van Bas Koelmans hieraan mee te werken. Nadere vragen kunnen aan hem worden gesteld.

Als bestuur van HIB Zwolle ondersteunen wij dit initiatief van harte. Het heeft een positieve werking voor ons allemaal. Wij als sporters met een medische achtergrond, de studenten die hun opleiding kunnen vervolgen, maar ook mensen die in de toekomst in vergelijkbare omstandigheden verkeren als wij, zijn er bij gebaat.

Daarom onze oproep aan jullie: Doe Mee!

Namens het bestuur van HIB Zwolle,

vriendelijke groeten,

Wim van Gurp,
Voorzitter.

 

 

 

Zwolle, 9 oktober 2020

Belangrijke mededeling HIB Zwolle. Wijziging sporturen.

Deze mededeling is van belang voor alle HIB-leden, maar in het bijzonder voor de leden die sporten op dinsdag 18:00-19:00 uur.

Gedwongen door het Covid-19 virus hebben ook wij als HIB Zwolle ons doen en laten met betrekking tot het sporten moeten aanpassen. Door de aanpassingen in het sportuur blijft sporten op een veilige manier mogelijk.
Echter voor sommige van onze medesporters is het gezien hun persoonlijke omstandigheden nog niet verstandig mee te doen. Zij kiezen er terecht voor af te wachten tot het virus is uitgewoed, dan wel tot vaccinatie en/of een goede behandeling mogelijk is.
Dit heeft tot gevolg dat er minder bezetting is bij de verschillende sporturen, het meest bij het sporten op dinsdag.

Leden die om reden van de Covid-19 dreiging tijdelijk niet kunnen meedoen, krijgen, als zij dat willen, korting op de contributie. In plaats van het normale bedrag ad € 100,-, betalen zij voor het lidmaatschap zonder sporten € 15,- (Op vrijwillige basis wat meer of het volle bedrag betalen mag natuurlijk ook).

Dit alles betekent wel dat wij voor het verdere seizoen 2020-2021 geen 4 sporturen per week meer kunnen organiseren. Daarvoor zijn er niet voldoende inkomsten.
Het bestuur heeft besloten met ingang van week 43 (dinsdag 20 oktober) het sportuur van dinsdag 18:00-19:00 (tijdelijk) op te heffen. Leden die op dat uur sporten, worden toegevoegd aan de groep 17:00-18:00. Zij sporten dus een uur vroeger. Samen vormen zij dan een groep van ‘normale’ grootte.