HART IN BEWEGING - ZWOLLE e.o  -  Sport en spel  -  Bewegen met plezier voor iedereen
HIB Zwolle » Covid-19

 

Altijd gelden de door de overheid en gemeente Zwolle opgelegde regels.

 

***

 

Vanwege het covid-19 virus heeft de club een protocol opgesteld

 

Kom niet te vroeg in de zaal.

De zaal wordt door de gemeente Zwolle vaker schoongemaakt.

Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt.

Kom in (warme) sportkleding.

In de zaal staat een kist met desinfecteer middelen en doekjes.

 

Desinfecteer uw handen bij de zuil bij de ingang in de hal.

Laat fietsen buiten staan.

Loop rechtsaf via de herenkleedkamer naar de zaal.

Schoenen/Sportschoenen wisselen (eventueel omkleden) kan in de zaal.

Jassen, schoenen en tassen blijven in de zaal.

In de zaal houden we 1,5 meter afstand.

Joyce deelt de sport en spel zo in dat de 1,5 meter mogelijk is.

Er zijn maximaal 12 sportende leden in de zaal.

Voor ventilatie gaan de ramen en deuren (ook de grote zijdeuren) open.

Controleer deze ventilatie!!

Neem warme kleding mee!

Het toilet in de dameskleedkamer kan worden gebruikt.

Sluit de deksel van het toilet en reinig je handen en toilet.

Alle gebruikte sport artikelen na gebruik desinfecteren.

Douches zijn gesloten.

Na afloop via de dameskleedkamer het gebouw verlaten.

Desinfecteer je handen in de hal voor vertrek.

 

***

 

Zwolle, 9 oktober 2020

Belangrijke mededeling HIB Zwolle. Wijziging sporturen.

Deze mededeling is van belang voor alle HIB-leden, maar in het bijzonder voor de leden die sporten op dinsdag 18:00-19:00 uur.

Gedwongen door het Covid-19 virus hebben ook wij als HIB Zwolle ons doen en laten met betrekking tot het sporten moeten aanpassen. Door de aanpassingen in het sportuur blijft sporten op een veilige manier mogelijk.
Echter voor sommige van onze medesporters is het gezien hun persoonlijke omstandigheden nog niet verstandig mee te doen. Zij kiezen er terecht voor af te wachten tot het virus is uitgewoed, dan wel tot vaccinatie en/of een goede behandeling mogelijk is.
Dit heeft tot gevolg dat er minder bezetting is bij de verschillende sporturen, het meest bij het sporten op dinsdag.

Leden die om reden van de Covid-19 dreiging tijdelijk niet kunnen meedoen, krijgen, als zij dat willen, korting op de contributie. In plaats van het normale bedrag ad € 100,-, betalen zij voor het lidmaatschap zonder sporten € 15,- (Op vrijwillige basis wat meer of het volle bedrag betalen mag natuurlijk ook).

Dit alles betekent wel dat wij voor het verdere seizoen 2020-2021 geen 4 sporturen per week meer kunnen organiseren. Daarvoor zijn er niet voldoende inkomsten.
Het bestuur heeft besloten met ingang van week 43 (dinsdag 20 oktober) het sportuur van dinsdag 18:00-19:00 (tijdelijk) op te heffen. Leden die op dat uur sporten, worden toegevoegd aan de groep 17:00-18:00. Zij sporten dus een uur vroeger. Samen vormen zij dan een groep van ‘normale’ grootte.

Zodra de omstandigheden het mogelijk maken, heffen we deze maatregel op en gaan we terug naar de oude situatie.

Mochten er leden zijn (ook van de maandaggroepen) die om welke reden dan ook naar een andere groep (dag en/of tijd) zouden willen overgaan, meldt dat dan. Dit is het moment om zo’n overstap te maken.

Als er verdere ontwikkelingen zijn, houden wij jullie daarvan op de hoogte.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het bestuur van HIB Zwolle e.o.

vriendelijke groeten,

Wim van Gurp, voorzitter,  wvangurp@home.nl        06 22 49 45 34

Jelle ter Burg, ledenadministratie, jelleburgzwolle@hotmail.com,  0651127023