HART IN BEWEGING - ZWOLLE e.o  -  Sport en spel  -  Bewegen met plezier voor iedereen
HIB Zwolle » Covid-19

December 2021

Vanwege de maatregel dat de zaal na 1700 uur niet mag worden gebruikt is er tot nader bericht GEEN sport.

Het bestuur beraadt zich over eventuele aanpassingen wanneer daar belangstelling voor is.

 

 

 

 

December 2020                                          Corona protocol

Bovenliggend aan ons protocol zijn natuurlijk in eerste plaats de eisen van de overheid.

Niveau-5

ZAAL IS GESLOTEN

Niveau-4

ZAAL IS GESLOTEN

Dit is ons huidige niveau

Niveau-3

Zaal kan open

Kom niet te vroeg

We houden 1,5 mtr afstand.

Geen lichamelijk contact

 

Sporten met 2 groepen van

max. 5 pers per groep.

 

Personen binnen een groep mogen door elkaar lopen maar houd 1,5 mtr afstand.

 

Groepen onderling houden afstand

 

Kleedkamers niet gebruiken.

 

Douches niet gebruiken.

 

Toilet bij de dames is open.

 

Route is binnenkomen via de herenkleedkamer en via dames kleedkamer verlaten.

 

Handen reinigen bij binnen-komst en vertrek.

 

Alle gebruikte materialen reinigen.

 

Niet schreeuwen of zingen.

 

Joyce plant de sport zodanig dat de 10 pers niet door elkaar lopen.

 

Bij verkoudheid, koorts of hoesten NIET komen !!!!!!

 

Ramen open en de zaal dmv zijdeuren ventileren.

 

Thuis omkleden.

 

In de zaal schoenen verwisselen. Jassen, tassen en schoenen blijven in de zaal.

 

Vanwege ventileren thuis warm aankleden. 

Niveau-2

Zaal is open.

 

We houden 1,5 mtr afstand.

 

 

Maximaal 12 personen excl Joyce.

 

Alle sporters mogen onderling mengen.

 

 

 

 

 

Kleedkamers zoals in N-2

 

Douches zoals in N-2

 

Toilet zoals in N-2

 

Route zoals in N-2

 

 

Handen reinigen bij binnen-komst en vertrek.

 

Alle gebruikte materialen reinigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij verkoudheid, koorts of hoesten NIET komen !!!!

 

Ramen open voor ventilatie.

 

Thuis omkleden.

 

In de zaal schoenen verwisselen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau-1

Zaal is open.

 

We respecteren afstand.

 

 

Er is geen max aan personen

Mogen onderling mengen.

 

 

 

 

 

 

 

Vermoedelijk mogen kleed-kamers, douches en toiletten worden gebruikt.

 

 

 

 

Routering is opgeheven.

 

 

Handen reinigen bij binnen-komst en vertrek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij koorts of hoesten NIET komen !!!