HART IN BEWEGING - ZWOLLE e.o  -  Sport en spel  -  Bewegen met plezier voor iedereen
HIB Zwolle » Informatie

Het uur sport wordt gehouden in de sportzaal;

van Hille Gaerthestraat (naast de Geert Grote school)

t.o het Isala ziekenhuis

 

Maandag van 17.00 - 18.00 uur

Maandag van 18.00 - 19.00 uur

Dinsdag van 17.00 - 18.00 uur

Dinsdag van 18.00 - 19.00 uur

 

Ivbm het Covid-19 virus zijn de sporturen voor het nieuwe seizoen onbekend.

 

Er is geen sport tijdens de schoolvakanties.

Wij wijzen u erop dat het risico bij deelname aan deze sport en spel uren geheel voor eigen risico is.

U dient voor uw eigen verzekering te zorgen - er is GEEN extra verzekering via HIB - Zwolle

In de sporthal is een AED aanwezig en ligt t.o. het Isala ziekenhuis.

**

Hart in Beweging Zwolle is een erkende beweging en aangesloten bij

Harteraad v/h Hart en Vaatgroep

(http://www.hartenvaatgroep.nl/leefstijl/sporten-en-bewegen/beweegzoeker/detail.html?uid=225)

 

 

Bovendien heeft HIB Zwolle een samenwerking met het Deltion college waar elk HIB lid de mogelijkheid heeft op de woensdagmorgen nog gratis een uur extra sport te beleven onder begeleiding van onze begeleider samen met Deltion leerlingen en hun sportleraar. Dit uur sport en spel wordt gegeven in de zaal van het Deltion college. De bedoeling van dit uur is ook dat de leerlingen van het Deltion college, die studeren voor Sportbegeleider, zo ervaring opdoen met sporters met een medische achtergrond. Elke lid krijgt een persoonlijke sportbegeleider in opleiding. Dit uur bestaat uit een half uur cardio bv fietsen - lopende band - roeien enz en het laatste half uur uit spel georganiseerd en begeleid door enkele leerlingen.

Voor deze uren sport moet u wel lid zijn van HIB-Zwolle.

Tijdens schoolvakanties vervallen deze uren.

 

*****

Afspraken binnen HIB Zwolle

 

Regelmatig zijn er vragen over hoe om te gaan met HIB-groepsgenoten die iets te vieren hebben, of bijvoorbeeld wat langer ziek zijn. Doet de groep iets? Draagt het bestuur financieel bij? Wie regelt wat, enzovoorts. Ook is het niet voor iedereen duidelijk wat te doen bij verhindering of ziekte.

Om enigszins een richtlijn te geven, volgen hier wat ‘afspraken’ zoals deze in het verleden zijn gegroeid en zoals deze door het bestuur worden gehanteerd.

 

Algemeen

Het staat de leden van de afzonderlijke groepen vanzelfsprekend volledig vrij onderling iets te regelen of te organiseren, ongeacht de aanleiding of degene die het betreft, indien zij dit zelf nodig of wenselijk vinden. Wat de ene groep doet hoeft door een andere groep niet ook zo te worden gedaan. De samenhang en onderlinge cohesie binnen de groepen is in alle gevallen verschillend en dat wordt gerespecteerd.

 

Vereniging/bestuur

Indien (het bestuur van) de vereniging HIB officieel op de hoogte wordt gesteld, of wordt uitgenodigd voor, een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, een kroonjaar/verjaardag, in het geval van overlijden, enz., zal zij een bestuurslid en de contactpersoon van de betreffende groep afvaardigen, en een passend cadeau, bloemen, o.i.d. verzorgen.
Dat staat los van een eventuele actie die door de groep zelf kan worden ondernomen.

 

Sportgroep

Gebeurtenissen zoals ‘lief en leed’ welke uitsluitend binnen de groep worden gedeeld, worden binnen de groep afgehandeld. Er zal geen bijdrage worden verstrekt vanuit de verenigingskas. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld indien iets snel moet worden behandeld) is het mogelijk dat de contactpersoon een voorschot uit de verenigingskas vraagt. Het is dan wel de bedoeling dat de groepsleden (via de contactpersoon) dit bedrag weer in de kas terugstorten.

 

Afmelden sportuur

Indien iemand verhinderd is aan een sport uur mee te doen, wordt hij/zij gevraagd zich te melden via de groepsapp of eventueel bij de contact persoon van de groep.

De contactpersoon houdt contact met zijn/haar groepsleden wanneer zij onverhoopt wat langer afwezig zijn.

 

 

Deze website wordt gesponsord door

CAPELLE HAARWERKEN

HAARWERKEN - KAPPERSARTIKELEN

www.capelle-haarwerken.nl

Nachtegaalstraat 67 8011BV Zwolle tel 038-4218299 email; info@capelle-haarwerken.nl